MÄNNISKA UNDER SOLEN
– en pjäs om kung Salomo

         
           
BILDER - för press och arrangörer
Klicka och ladda hem för högre upplösning. Får användas fritt. Foto: Teater Dictat.
Bilderna är tagna under föreställning i Hellig Kors Kirke i Köpenhamn.
         
           
Människa Under solen. Fr v Sofie Kuchler och Johan Svensson

         
På bilderna: Johan Svensson och Sofie Kuchler. Foto: Teater Dictat.          
           
MATERIAL för marknadsföring:          
           

1. Logotype · Människa under solen för tryck · färg

2. Logotyp · Människa under solen för web · färg

3. Logotype · Människa under solen · svart/vit