En teaterföreställning för kyrkan
inspirerad av Johannesevangeliet!


Jesus från Nasaret är en av de mest inflytelserika personerna i västvärldens kultur.
Teater Dictat berättar – med teaterns traditionella hantverk och Johannesevangeliet
som grund – om mannen som är kristendomens fundament.

Gå på vatten var Teater Dictats fjärde uppsättning för kyrkan. Pjäsen ville inte ge svar,
utan väcka reflektion, nya frågor och inspirera till samtal som leder vidare.

Medverkan och gestaltning: Catherine Jeppsson & Johan Svensson, båda skådespelare.
Föreställningen gavs 2013–2016.


Dictat

Kontakt
info@dictat.se · 0703-111 383

FB
Insta